Yazılım Sözleşmesi

Yazılım Sözleşmesi

İşbu Yazılım Sözleşmesi ("Sözleşme"), Son Kullanıcı olan gerçek veya tüzel kişi olarak (bundan böyle “Siz” veya “Müşteri” olarak anılacaktır) ile NETOPSİYON Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra NETOPSİYON olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. Sözleşme, aşağıdaki 1. Madde'de belirtilen ve bir CD-ROM üzerinde bulunabilen, Size elektronik posta ile gönderilebilen, NETOPSİYON 'un Web sayfaları veya Sunucularından ya da başka kaynaklardan yüklenebilen Yazılımı, aşağıda belirtilen hüküm ve koşullara uygun olarak kullanabilmenizi teminen Size yetki vermektedir.

İşbu Sözleşme, son kullanıcı haklarıyla ilgili bir sözleşme olup, bir satış sözleşmesi değildir.
NETOPSİYON, Yazılımın kopyasının ve satış paketi içindeki fiziksel ortamın ve işbu Sözleşme uyarınca oluşturma yetkisine sahip olduğunuz bütün diğer kopyaların sahibi olmaya devam eder.

Yazılımı kurmadan, yüklemeden veya kullanmadan önce bu Sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Yazılımın kurulması ve/veya yüklenmesi sırasında ve/veya Yazılımı kullanmadan önce sipariş vererek, işbu Sözleşmeyi okumuş, anlamış, kabul etmiş ve işbu Sözleşmenin koşul ve hükümlerini kabul etmiş sayılırsınız. İşbu Sözleşmenin bütün hüküm ve koşullarını kabul etmediğiniz takdirde kurma ve yükleme işlemini iptal etmeniz veya Yazılımı ve ilişiğindeki belgeleri yok etmeniz ya da NETOPSİYON'a geri göndermeniz zorunludur.

YAZILIMI KULLANMANIZ, İŞBU SÖZLEŞMEYİ OKUDUĞUNUZ, ANLADIĞINIZ VE KOŞUL VE HÜKÜMLERİNE UYMAYI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELECEKTİR.

1. YAZILIM.

İşbu Sözleşmede kullanıldığı haliyle "Yazılım" terimi; (i) ilgili belgelerde tanımlanan yazılım ürününün;
(ii) Yazılımın, CD-ROM, elektronik posta veya Web sayfası ile sağlanan nesne kodu biçimi de dahil olmak üzere, işbu Sözleşmenin iletildiği disket(ler)in, CD-ROMun/CD-ROMların, elektronik postanın ve ekli dosyaların veya diğer ortamların tüm içeriğinin;
(iii) sayısal resimler, stok fotoğrafları, küçük resimler veya diğer sanat ürünlerinin ("Stok Dosyaları");
(iv) açıklayıcı nitelikteki ilgili yazılı malzemelerin ve bunlarla ilgili bütün diğer belgelerin ("Belgeler");
(v) yazı tiplerinin; ve
(vi) Size işbu Sözleşme uyarınca, NETOPSİYON tarafından lisans ile verilmiş olan, eğer varsa, Yazılımın yükseltmelerinin, değiştirilmiş sürümlerinin, güncelleştirmelerinin, eklemelerinin ve kopyalarının (toplu olarak "Güncelleştirmeler") tamamı anlamına gelecektir.

2. SON KULLANICI HAKLARI VE KULLANIM.

NETOPSİYON, size Yazılımı tek bir alan adına (domain) yüklemeniz ve Yazılımı her defasında tek bir alan adı veya terminal üzerinden kullanmanız için münhasır olmayan ve devredilemez son kullanıcı haklarını vermektedir.

İşbu Sözleşme uyarınca Tarafınızca kullanımın gereği olan patent hakkının kullanılması veya sınırlı ihlali dışında bu Sözleşme ile NETOPSİYON ve/veya Bağlı Kuruluşlarının patent hakkına ilişkin hiçbir patent lisansı verilmez.

3. SON KULLANICI HAKLARI ÜZERİNDEKİ SINIRLAMALAR.

Aşağıdaki haller haricinde, Yazılımı kopyalayamaz, dağıtımını yapamaz, Yazılımdan türetilmiş ürünler oluşturamazsınız:

(a) İşbu Sözleşmede açıkça hükme bağlanan haller dışında, Yazılımı kullanmaz, Yazılım üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz, Yazılımı başka bir dile çeviremez, çoğaltamaz veya Yazılımın kullanma hakkını devredemez, ya da Yazılımı kopyalayamazsınız.
(b) Yazılımı yeniden satamaz, başkalarına lisans hakkı veremez, kiralayamaz veya ödünç veremezsiniz.
(c) Yazılım üzerinde (işbu kısıtlamanın yasalarca açıkça yasaklandığı haller dışında), ters mühendislik işlemi yapamaz, Yazılımın derlemesini açamaz, parçalara bölemez veya kaynak kodunu bulmaya çalışamaz ya da Yazılımı temel alan türetilmiş ürünler oluşturamazsınız.
(d) Belgelerde aksi belirtilmediği sürece, Yazılıma dahil edilmiş Stok Dosyalarının hiçbirini görüntüleyemez, üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz, çoğaltamaz veya dağıtımını yapamazsınız. Belgelerin Stok Dosyalarını görüntülemenize izin verdiği durumlarda, Stok Dosyalarının ayrı ayrı (diğer bir deyişle, Stok Dosyalarının, dağıtımı yapılan ürünün asıl değerini oluşturacak şekilde) dağıtımını yapamazsınız; ilgili malzemeye yönelik haklarınızın neler olduklarını kesinleştirmek için, kullandığınız Stok Dosyaları ile ilgili Benioku dosyalarını incelemeniz gerekmektedir. Stok Dosyaları, iftira niteliğinde olan, şeref ve haysiyet kırıcı, hile içeren, başkalarının haklarını ihlal eden, kaba veya müstehcen veya pornografik malzemelerin üretiminde ya da herhangi başka bir yasadışı amaçla kullanılamaz. Stok Dosyaları veya bunlardan türetilmiş ürünler ile ilgili hiçbir hak iddia edemez; veya tescil ettiremezsiniz.
(e) Telif haklarına veya diğer fikri mülkiyet haklarına ilişkin tüm uygulanabilir kısıtlamalar da dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, Yazılımı yalnız ürünü kullandığınız bölgedeki hukuk sisteminin geçerli yasalarına uygun biçimde kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Söz konusu mevzuatı bilmemeniz mazeret sayılmayacaktır.

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI.

Yazılım ve tüm hakları, içerdiği fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, NETOPSİYON ve/veya NETOPSİYON'un lisans sağlayıcılarının ve bağlı şirketlerinin mülkiyetindedir ve uluslararası anlaşmaların hükümleri ile kullanıldıkları ülkelerdeki ilgili ulusal yasalar tarafından korunmaktadır. Yazılımın yapısı, düzeni ve kodu, NETOPSİYON ve/veya NETOPSİYON'un lisans sağlayıcıları ve bağlı şirketlerinin önemli ticari sırları ve gizli bilgileridir. Yazılımı 3. Madde (Son Kullanıcı Hakları Üzerindeki Sınırlamalar) ile hükme bağlanan durumlar haricinde kopyalayamazsınız. İşbu Sözleşme uyarınca oluşturmanıza izin verilen tüm kopyalar, Yazılımın üzerinde bulunan telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerinin aynısını içermek zorundadır.

5. BAŞLANGIÇ VE FESİH.

İşbu Sözleşme, Yazılımı satın aldığınız ilk tarihten itibaren geçerli olacaktır. İşbu Sözleşmeyi, Yazılımı, tüm yedek kopyalarını ve NETOPSİYON tarafından sağlanan ilgili tüm malzemeleri kalıcı olarak silmek, yok etmek ve tüm masraflarını üstlenerek iade etmek yoluyla herhangi bir zamanda feshetme hakkına sahipsiniz. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmüne uymadığınız takdirde, son kullanıcı olarak haklarınız NETOPSİYON'un herhangi başka bir bildirimde bulunmasına gerek kalmadan kendiliğinden ve derhal feshedilecektir. Bu durumda, Yazılımı, tüm yedek kopyalarını ve NETOPSİYON tarafından sağlanan tüm malzemeleri derhal, kalıcı olarak silmek, yok etmek veya tüm masraflarını üstlenerek NETOPSİYON'a iade etmek zorundasınız.

6. ÖZELLİKLERİ BİLİNİYOR OLARAK/GARANTİLERİN REDDİ.

YAZILIMIN HERHANGİ BİR AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİ İÇERMEKSİZİN OLDUĞU GİBİ SAĞLANDIĞINI VE İLGİLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, GEREK NETOPSİYON, GEREKSE NETOPSİYON'un LİSANS SAĞLAYICILARI YA DA BAĞLI KURULUŞLARI VEYA TELİF HAKKI SAHİPLERİ TARAFINDAN, SATILABİLİRLİK, ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ VEYA YAZILIMIN ÜÇÜNCÜ BİR TARAFIN PATENT, TELİF HAKKI, TİCARİ MARKA VEYA DİĞER HAKLARINI İHLAL ETMEDİĞİNİN GARANTİSİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, AÇIKÇA YA DA ZIMNEN HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEDİĞİNİ VEYA BU TÜR HERHANGİ BİR TAAHHÜTTE BULUNULMADIĞINI KABUL ETMİŞ SAYILMAKTASINIZ. NETOPSİYON VEYA HERHANGİ BAŞKA BİR TARAF, YAZILIMIN İÇERDİĞİ İŞLEVLERİN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞI VEYA YAZILIMIN ÇALIŞMASININ KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞI HUSUSUNDA HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. AMAÇLADIĞINIZ SONUÇLARA ERİŞMEK İÇİN YAZILIMIN SEÇİLMESİ İLE KURULUMU, KULLANIMI VE BU İŞLEMLERDEN ELDE EDİLEN SONUÇLARLA İLGİLİ TÜM SORUMLULUK VE RİSKLER TARAFINIZA AİTTİR.

7. HERHANGİ BAŞKA BİR YÜKÜMLÜLÜK BULUNMAMASI.

İşbu Sözleşme çerçevesinde NETOPSİYON, işbu Sözleşmede özellikle hükme bağlananlar dışında hiçbir yükümlülük üstlenmemektedir.

8. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI.

İLGİLİ YASALARIN VE YAZILIMI KULLANDIĞINIZ YARGI DAİRESİNDEKİ GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, HİÇBİR HAL VE ŞART ALTINDA, NETOPSİYON, NETOPSİYON ÇALIŞANLARI VEYA NETOPSİYON'UN LİSANS SAĞLAYICILARI YA DA BAĞLI ŞİRKETLERİ, NEDENİ NE OLURSA OLSUN VE SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ, KASIT, İHMAL VEYA YAZILIMIN KULLANIMINDAN YA DA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BAŞKA BİR SORUMLULUK İDDİASINA DAYANSIN VEYA DAYANMASIN HER TÜRLÜ KAZANÇ, GELİR, SATIŞ, VERİ KAYIPLARI VEYA İKAME MAL VEYA HİZMETLERİ EDİNME MASRAFLARI, MAL HASARLARI, ŞAHSİ YARALANMALAR, İŞİN DURMASI, İŞ İLE İLGİLİ BİLGİLERİN KAYBEDİLMESİ YA DA DİĞER HERHANGİ BİR ÖZEL, DOLAYSIZ, DOLAYLI, ARIZİ, EKONOMİK, KAPSAM DAHİLİ, CEZAİ, ÖZEL VEYA BİR OLAY SONUCUNDA OLUŞAN ZARARLARDAN, NETOPSİYON VEYA LİSANS SAĞLAYICILARI YA DA BAĞLI ŞİRKETLERİNİN MUHTEMEL ZARAR OLASILIĞINDAN ÖNCEDEN HABERDAR EDİLİP EDİLMEDİĞİNE BAKILMAKSIZIN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE SORUMLU DEĞİLDİR. BAZI ÜLKELERİN/HUKUK SİSTEMLERİNİN SORUMLULUKLARIN İSTİSNASINA İZİN VERMEMESİ VE ANCAK SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMESİ NEDENİYLE, BU GİBİ DURUMLARDA, NETOPSİYON'un, NETOPSİYON ÇALIŞANLARININ VEYA NETOPSİYON'un LİSANS SAĞLAYICILARININ YA DA BAĞLI ŞİRKETLERİNİN TAZMİNAT SORUMLULUĞU TOPLAM 50.00 (ELLİ) TL İLE SINIRLIDIR.

İşbu Sözleşmenin hiçbir hükmü, tüketicilerin yasal haklarını kısıtlamamaktadır. İşbu Sözleşmenin hiçbir hükmü, NETOPSİYON'un ağır kusurundan kaynaklanan ölüm veya yaralanma durumunda NETOPSİYON'un Size karşı olan sorumluluğunu sınırlamamaktadır. NETOPSİYON, işbu 9. Madde ile hükme bağlanan yükümlülüklerin, garantilerin ve sorumlulukların sınırlandırılması ve/veya istisnaları, sorumsuzluk beyanı amacıyla (ancak, herhangi başka bir konu veya amaca yönelik olmaması şartıyla) çalışanları ve lisans sahipleri veya bağlı kuruluşları adına hareket etmektedir.

9. TAZMİNAT.

Üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesinden veya ettiği iddiasından ya da Sizin Yazılımı kullanmanızdan veya yararlanmanızdan kaynaklanan NETOPSİYON, Bağlı Kuruluşları ve lisans sağlayıcılarının uğrayacağı zarar, ziyan, masraf, tazminat isteği veya sorumluluklardan NETOPSİYON ve lisans sağlayıcılarını savunup, tazmin edecek ve masun tutacaktır.

10. TEKNİK DESTEK.

NETOPSİYON, Tarafınız ve NETOPSİYON arasında ayrıca yazılı olarak antlaşmaya varılan haller dışında (site barındırma hizmetini bizden almadığınız takdirde her türlü barındırma problemlerinde) Size teknik destek sağlamak zorunda değildir.

11. BİLDİRİMLER.

Tüm bildirimler ve iade edilen Yazılım ve Belgeler aşağıdaki adrese teslim edilecektir:
NETOPSİYON Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
Eski Kuyumcular Mah. Abdulgafurefendi Cad. Aydın İşhanı Kat:4 No: 13A 10100 / BALIKESİR / TÜRKİYE

12. GEÇERLİ YASA VE GENEL HÜKÜMLER

İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. İşbu Sözleşme 'den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkan anlaşmazlıkların tümü, Balıkesir Mahkemeleri ve İcra Daireleri tarafından çözümlenecektir. İşbu Sözleşme 'nin herhangi bir kısmının geçersiz ve uygulanamaz olduğunun tespit edilmesi halinde, işbu Sözleşmenin bütününün geçerliliği etkilenmeyecek ve işbu Sözleşme, kendi hükümleri uyarınca geçerli ve uygulanabilir kalacaktır. NETOPSİYON'un Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapabilmesine karşın işbu Sözleşme ancak NETOPSİYON'un yetkili bir görevlisi tarafından yazılı olarak değiştirilebilir.

İşbu Sözleşme, NETOPSİYON ile Tarafınız aranızdaki sözleşmenin tamamını oluşturmakta; Yazılım ile ilgili olarak daha önce akdedilmiş olan tüm beyan, görüşme, taahhüt, son kullanıcı sözleşmeleri, yazışmalar veya reklamların yerine geçecektir.