Hosting Sözleşmesi

Hosting Sözleşmesi

1. TARAFLAR

1.1: İş bu sözleşme, NETOPSİYON Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra NETOPSİYON olarak anılacaktır) ile NETOPSİYON 'a ait internet sitesi www.netopsiyon.com.tr (bu "Site") üzerinden NETOPSİYON ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle Site 'de yer alan ilgili form ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra MÜŞTERİ ve/veya "Siz" olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir.
1.2: Bu sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz, bu sözleşmeyi ve beraberinde iş bu sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan “www.netopsiyon.com.tr” isimli internet adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

2. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

2.1: MÜŞTERİ 'nin NETOPSİYON 'a ait Site 'den online hizmet başvurusu yapması, akabinde hizmetin aktivasyonu ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir. MÜŞTERİ 'nin aylık ödemeler yapmak suretiyle hizmet alması halinde dahi sözleşme süresizdir.

3. HİZMETİN TANIMI

3.1: NETOPSİYON 'un MÜŞTERİ 'ye vermiş olduğu hizmet temel olarak, MÜŞTERİ 'nin internet sitelerinin ve/veya veritabanın NETOPSİYON 'un sunucularında barındırılarak internet ağı üzerinden yayınlanmasından ibarettir. MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında "Hosting", "Reseller Hosting" veya "Radyo Hosting" hizmetlerinden herhangi birini tek ve/veya birlikte alabilir. MÜŞTERİ bu hizmeti(leri) kullanarak burada belirtilen şart ve koşullar ile Site 'de yayınlanan tüm NETOPSİYON politika ve prosedürlerine uymayı kabul etmiş sayılır.
3.2: İş bu Sözleşme 'nin şartları ve koşullarına bağlı, NETOPSİYON Sözleşme 'nin süresi boyunca olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılık ve işlerlikte hizmet verecektir. MÜŞTERİ bunlarla sınırlı olmaksızın bazı durumlarda hizmetlerin erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını kabul etmektedir.
3.2.1: Mücbir sebepler (deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile sair beşeri afetler),
3.2.2: Donanımsal arızalar,
3.2.3: Periyodik Bakım prosedürleri veya NETOPSİYON 'un zaman zaman üstlendiği onarımlar,
3.2.4: Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın NETOPSİYON 'un kontrolü dışındaki veya NETOPSİYON tarafından öngörülemeyen nedenler.
3.3: MÜŞTERİ, NETOPSİYON 'un hizmetlerinin sürekliliği veya kesintisizliği ile ilgili kontrolü olmadığını ve bunların garanti edilmediğini kabul etmektedir.
3.4: NETOPSİYON, MÜŞTERİ 'ye verilen hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli azami çabayı sarf edecektir.
3.5: NETOPSİYON, alınan hizmetleri istediği an durdurabilir, değişiklik yapabilir ve kontrol edebilir.
3.6: NETOPSİYON, "Reseller Hosting" Hizmeti ile bazı hizmetlerinin satışı için MÜŞTERİ 'ye (BAYİ) devredilemeyen bayilik hakkı vermektedir. BAYİ kendisine ait hesapları altında tutulan tüm kayıtlardan, verilerden, hizmetlerden, içeriklerden ve işlemlerden sorumludur. BAYİ kendi müşterilerine (kullanıcılarına, üyelerine) destek vermekle yükümlüdür. NETOPSİYON sadece BAYİ 'ye Bayi Hesabı ve sınırlı Kontrol Panel desteği vermektedir. NETOPSİYON, BAYİ müşterilerinin hukuka aykırı yada hizmet sözleşmesine aykırı her tür işlem ve eyleminden dolayı BAYİ 'yi sorumlu tutacaktır. BAYİ müşterilerinin NETOPSİYON 'a verebileceği maddi ve manevi tüm zararların tazmininden BAYİ sorumlu olacaktır. BAYİ kendi marka ve ismini kullanarak bazı NETOPSİYON hizmetlerini müşterilerine sağlayabilir.
3.7: MÜŞTERİ, NETOPSİYON tarafından bazı hizmetlere ek olarak sunulan hizmet ve/veya ürünlerden ve/veya uygulamalardan (tümüne birden "Hizmetler") yararlanabilir. Bu durumda üçüncü firmalar / kurumlar tarafından sağlanan bu hizmetlerden kaynaklanabilecek herhangi bir hatadan, zarardan, ziyandan ve/veya arızalardan dolayı NETOPSİYON sorumlu tutulamaz. NETOPSİYON bu hizmetler ile ilgili destek ve garanti vermemektedir.

4. MÜŞTERİ 'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1: MÜŞTERİ, NETOPSİYON MÜŞTERİ'lerine, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Bunun gibi durumlarda NETOPSİYON, antlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.
4.2: MÜŞTERİ, iş bu sözleşme 'yi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesinde, internet yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmeliklerine, genel ahlak ve görgü kurallarına aykırı davranmamayı, kendisine veya müşterilerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
MÜŞTERİ, NETOPSİYON 'un hizmetlerinin kullanılmasından doğacak her tür hak talebine karşı NETOPSİYON 'un zarar ve ziyanını temin edeceği ve gördüğü zarar ve ziyanı tazmin edeceği konusunda mutabıktır.

a) Paylaşılan internet sunucularının hiçbirinde kabul edilmeyen materyallere şunlar dahildir ve bunlarla sınırlı değildir.
• 5651 sayılı Yasada tanımlanmış katalog suçlar
• Topsitelar
• IRC scriptleri, botları
• Proxy scriptleri/anonimleştiriciler
• Korsan yazılım/warez
• Resim Barındırma Scriptleri (Photobucket, Tinypic ve benzeri..)
• AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri
• IP Tarayıcılar
• Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları
• Mail Bomber 'lar/Spam Script 'leri/Mailer Pro
• Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü)
• Döküm dosyası/Mirror scriptler
• Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar)
• Escrow hesabı/Banka Tahvilleri
• Yatırım siteleri (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası,/Saadet Zinciri vb.)
• Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı.
• Çekiliş/kumar siteleri
• MUD 'ler/RPG 'ler/PBBG 'ler
• Hackerlığa odaklı siteler/arşivler/programlar
• Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler
• Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar, internet siteleri
• Dolandırıcılık Siteleri
• Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, vb.) her tür yayını
• Üçüncü kişilere iftira, küçük düşürme, zarar, kötüye kullanma, tehdit, hakaret veya taciz duygularını yaşatacak şekilde düzenlenmiş aktiviteler

Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde NETOPSİYON, antlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.
Müşteri hesabında kurulu scriptlerin/programların güvenli olmasını ve dizinlere erişim izinlerinin gereğince ayarlanmış olmasını temin etmek MÜŞTERİ sorumluluğundadır.
İlgili tüm ekipmanı, şebekeleri ve şebeke aygıtları dahil NETOPSİYON hizmetleri sadece izin verilen Müşteri kullanımı içindir. NETOPSİYON sistemleri tüm hukuka uygun gerekçelerle izlenebilir ve bu gerekçelere kullanımın izinli olduğunda emin olmak, sistemin yönetimi, izinsiz erişime karşı korumayı kolaylaştırma ve güvenlik prosedürlerini, sürdürülebilirliği ve işlem güvenliğini doğrulama dahildir. İzleme esnasında bilgiler izin verilen amaçlar çerçevesinde incelenebilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir ve kullanılabilir. NETOPSİYON sistem(ler)inin kullanılması bu amaçlar çerçevesindeki izlemeye muvafakat teşkil eder.
Bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanan her hesap askıya alınabilir. Müşterinin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alması zorunludur. NETOPSİYON dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir. Talep eden her kim olursa olsun, NETOPSİYON 'un hizmet vermeyi reddetme hakkı saklıdır.
Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları 'nda belirtilen ilgili maddelere ek olarak, yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile ilgili NETOPSİYON departmanından gelen e-postaya kırksekiz (48) saat içinde cevap verilmemesi halinde, MÜŞTERİ 'ye sunulan hizmet(ler) askıya alınabilir ya da sonlandırılabilir. Suistimale ilişkin her konu, hata, raporlama e-posta aracılığıyla müzakere edilmek ve kırk sekiz (48) saat içinde cevaplandırılmak zorundadır. Tüm NETOPSİYON Müşterileri, Bayileri, hesapları altında yapılan işlemlerin hepsinden nihai olarak sorumludurlar.
4.3: Kaynak Kullanımı
MÜŞTERİ;
4.3.1: Sistem kaynaklarının %15 'ini ya da daha fazlasını 180 saniyeden uzun süre kullanamaz.
4.3.2: Her ne zaman olursa olsun sunucuda bağımsız, gözetimsiz server-side süreçler yürütemez. Buna IRCD gibi her tür bekletici program dahildir.
4.3.3: Paylaşılan sunucularda ne türden olursa olsun (Google Cash/AdSpy dahil) web spider ya da indeksleme programı çalıştıramaz.
4.3.4: IRC (Internet Relay Chat) şebekesiyle arayüzlenen bir yazılım çalıştıramaz.
4.3.5: Ne türden olursa olsun bit torrent uygulaması, tracker ya da istemci program yürütemez. Site dışındaki yasal torrent'lere link verebilirsiniz ama onları bizim paylaşılan sunucularımızda barındıramaz ve depolayamazsınız.
4.3.6: Ne türden olursa olsun dosya paylaşımı/peer-to-peer faaliyetlerine katılamaz.
4.3.7: Counter-strike, half-life, battlefiled1942 ve sair oyun oynama sunucuları yürütemez.
4.3.8: 15 dakikadan daha sık "cron entry" çalıştıramaz.
4.3.9: 60 saniyeden uzun hiçbir MySQL sorgusu yürütemez. MySQL tabloları uygun bir biçimde indekslenmeli ve optimize edilmelidir.
4.3.10: Kullanımın azaltılmasına yardımcı olmak adına html 'ye (php ve shtml gibi) server-side kod kullanamaz.

4.4: Bant Genişliği Kullanımı
MÜŞTERİ 'nin aylık olarak kullanabileceği bant genişliği sınırı vardır. Bu sınır MÜŞTERİ tarafından satın alınan barındırma (hosting) paketine göre değişiklik göstermektedir. Müşteri hesabının söz konusu miktarı geçmesi durumunda, NETOPSİYON, MÜŞTERİ 'ye ait hesabı bir üst pakete geçirme ve ek bant genişliği satın alıncaya kadar Müşteri hesabını askıya alma hakkını saklı tutar.
4.5: NETOPSİYON, MÜŞTERİ 'nin bütün verilerini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen bünyesinde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Veri yedekleme, MÜŞTERİ 'nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ her zaman internet sitesi ve tüm internet site içeriğine ait dosyaların zarar ve ziyan riskini üstlenmektedir. MÜŞTERİ tamamen Müşteri Şifresinin ve Hesap bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, Hesabı veya şifresi kullanılarak Hesabı altından yapılan veya Site ile bağlantılı veya kendisine ait görüntülenen, bağlantılı, sunucu üzerinde saklanan veya yayınlanan herhangi bir internet site içeriğine ait tüm eylemlerden, ihmallerden ve yapılan harcamalardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir. MÜŞTERİ gerekli önemleri almakla sorumludur.
a) İnternet site içeriğinin herhangi bir kayıp veya zarar görmesini önlemek
b) İnternet site içeriğinin bağımsız arşiv ve yedek kopyalarını korumak
c) NETOPSİYON sunucularında barındırılan veya yayınlanan tüm internet site içeriğinin güvenlik, gizlilik ve bütünlüğünü sağlamak ve hesap bilgilerinin gizliliğini sağlamak.
NETOPSİYON paylaşımlı sunucuları bir arşiv değildir ve NETOPSİYON MÜŞTERİ'ye veya herhangi bir kişiye / kuruma ait internet site içeriğinin zarar ve ziyanından sorumlu değildir. Hizmetler bir PCI (Payment Card Industry) uyumlu ortam sağlamak için sunulmamaktadır. NETOPSİYON, MÜŞTERİ 'nin veya herhangi bir kişi veya kurumun hizmetleri kullanması ile bu sözleşme şartlarını ihlalinden sorumlu değildir. MÜŞTERİ, NETOPSİYON'un insiyatifinde, NETOPSİYON'un hizmetleri veya donanımının işlevselliğine ve/veya çalışmasına zarar verecek şekilde hizmetleri kullanamaz. MÜŞTERİ 'nin internet üzerinden yapacağı işlemler ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda NETOPSİYON kayıtları geçerli sayılacaktır.

5. ÜCRET VE ÖDEME

5.1: MÜŞTERİ, NETOPSİYON hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri ödemeyi taahhüt eder. Ücretler ilk sipariş ile peşin olarak tahsil edilir ve aksi belirtilmediği sürece dönem sonunda otomatik olarak uzatılır.
5.2: MÜŞTERİ ilgili hizmetlerine ilişkin Müşteri Panelinden istediği zaman "İPTAL TALEBİ" seçeneğini kullanarak bir sonraki yenileme döneminde ödeme oluşturulmasını kapatabilir.
5.3: MÜŞTERİ, İPTAL TALEBİ yapmadığı sürece bir sonraki yenileme döneminde ve NETOPSİYON 'un yedi (7) gün öncesinde web ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ 'ye duyurduğu hizmet bedelleri karşılığında kendiliğinden yenileneceğini kabul eder.
5.4: NETOPSİYON, MÜŞTERİ 'nin banka havalesi/eft yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda Site 'de belirtilmiş olan banka hesabına, başvuru sırasında MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen kişi yada kurum adına açılmış hesaptan 7 (yedi) takvim günü içerisinde havalenin/eftnin gerçekleşmesi sonucu NETOPSİYON hizmet aktivasyonunu yapar ve MÜŞTERİ 'yi bilgilendirir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ 'ye aittir.
5.5: Hosting, reseller hosting hizmetleri için hizmet süresi bitiş tarihi itibarı ile yedi (7) gün içerisinde ödeme alınamayan hizmetler durdurulur. Duraklama süresini takiben yedi (7) gün içerisinde ödeme yapılmayan hizmetler tamamen silinir.

6. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ ve FESHİ

6.1: NETOPSİYON istediği zaman, bildirimde bulunmaksızın hizmet politikalarını ve sözleşmelerini revize etme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, NETOPSİYON hizmetlerini kullanmaya devam ederek Site 'de belirtilen ve zaman zaman değişebilen sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır.
6.2: MÜŞTERİ 'nin bu sözleşmede veya tüm NETOPSİYON politika ve sözleşmelerinde belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, NETOPSİYON, MÜŞTERİ 'ye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve/veya sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda, MÜŞTERİ 'nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.
6.3: MÜŞTERİ 'nin hizmetlerle ilgili tahsilatlarının gerçekleştirilememesi durumunda, NETOPSİYON sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ 'nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.
6.4: MÜŞTERİ, sözleşmeyi satın aldığı hizmetini sitede belirtilen yenileme tarihine kadar istediği anda siteyi kullanarak İPTAL TALEBİ yapma yoluyla sonlandırabilir.
6.5: NETOPSİYON, MÜŞTERİ 'nin hizmetini başka bir firmaya taşıması durumunda sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda, MÜŞTERİ 'nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

7. SAİR HÜKÜMLER

NETOPSİYON 'un bu sözleşmeden doğan herhangi bir hakkını kullanmaması, bu hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkta Balıkesir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.