Web Tasarım Sözleşmesi

Web Tasarım Sözleşmesi

Madde 1 – TARAFLAR

Bu antlaşma NETOPSİYON Bilişim Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti. (NETOPSİYON olarak anılacaktır) ile NETOPSİYON Bilişim Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti. ‘nden 2. maddede konusu belirtilen hizmeti almak isteyen tüzel ve özel kişiler (ki bu kişiler bu antlaşmada MÜŞTERİ olarak tanımlanmaktadır) arasında akdedilmiştir.

Madde 2 - KONU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ 'nin iletişim, tanıtım, reklâm ve benzeri hizmetlerini yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının NETOPSİYON tarafından hazırlanması ve yayımlanması hizmetini kapsamaktadır.

Madde 3 - MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ 'nin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden NETOPSİYON sorumlu tutulamaz.
3.2 MÜŞTERİ, NETOPSİYON tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının NETOPSİYON 'a ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını kabul ve beyan eder.
3.3 MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, NETOPSİYON 'un hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.
3.4 MÜŞTERİ, web sitesi güncelleme şifrelerini istediği zaman teslim alabilecektir. Güncelleme şifrelerinin teslim edilmesinden itibaren bu şifrelerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak sorunlardan NETOPSİYON sorumlu tutulamaz.
3.5 Kullanıcıların veritabanında yol açtığı veri kayıplarından NETOPSİYON sorumlu tutulamaz.
3.6 MÜŞTERİ web sitesine 3. şahısların bağlantı (link) vermesi durumunda verilen bu bağlantılardan NETOPSİYON sorumlu tutulamaz.
3.7 Uluslararası .com .net .org gibi alan adı tescillerinde, http://www.icann.org adresindeki şartlar ve kurallar, yurt içi alan adı tescillerinde ODTU DNS Yönetimi kuralları geçerlidir. Müşteri tescil hizmeti alırken bu şartları kabul etmiş sayılır.

Madde 4 - NETOPSİYON 'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 NETOPSİYON, MÜŞTERİ 'nin tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) hazırlamakla ve sözleşme geçerlilik süresince yayımlamakla yükümlüdür.
4.2 NETOPSİYON, MÜŞTERİ 'ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları 24 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Veritabanı kodlarındaki düzeltmeler 7 gün içinde yapılacaktır. Hata veya sorunlardan kaynaklı düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.
4.3 NETOPSİYON, MÜŞTERİ için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki basit değişiklikler (tasarım ve kod değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra 5 gün içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder.
4.4 NETOPSİYON, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım ( tasarım ve veritabanı kodlarında değişikliği gerektiren düzeltmeler ve sayfa eklemeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.
4.5 Web sitesinin ilk animasyon yayımı sözleşme tarihinden itibaren ….. (………………) gün içinde, bitmiş (animasyon ve database) yayımı ….. (………………) gün içinde yapılacaktır.
4.6 NETOPSİYON sözleşme geçerliliğini koruduğu sürece sitenin arama motorlarındaki pozisyonunu izleyecektir. Arama motorlarının kriterlerindeki değişimler ve gelişmeler siteye yansıtılacaktır.
4.7 NETOPSİYON belli başlı arama motorları (ücretsiz) ve dizinlere sitenin kaydını yapacaktır.

Madde 5 - HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

5.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi 1(bir) yıl olarak belirlenmiştir. Sonraki yıllarda sözleşmenin uzatılması durumunda her site için (alan adı ve hosting yenileme masrafları, yıllık bakım ücreti, danışmanlık hizmetleri için) NETOPSİYON tarafından MÜŞTERİ 'ye o anki fiyatlardan ücretlendirme yapılarak faturalandırılacaktır.
5.2 Hizmet bedeli alan adı, site barındırma, web programlama, tasarım vb. için 1 yıllık ..................... TL + KDV olarak belirlenmiştir. Sonraki yıllarda sadece alan adı ve site barındırma bedeli o anki mevcut fiyatlar üzerinden tahsil edilecektir.
5.3 Hizmet bedeli 'nin ....................TL 'si iş başlangıcında, kalan ................. TL 'si sözleşme tarihinden …. (…………………..) gün sonra MÜŞTERİ tarafından NETOPSİYON 'a ödenecektir.
5.4 İlk yıl için teknik destek bedeli hizmet bedeline dahildir. Sonraki yıllarda isteğe bağlı olarak teknik destek için ayrıca bir ücretlendirme uygulanacaktır.
5.5 Ödemelerin yapılmaması durumunda, NETOPSİYON taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

Madde 6 - YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde BALIKESİR Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6 (altı) maddeden ve 2 (iki) sayfadan oluşan işbu sözleşme ...../....../20.. tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.