Alan Adı Sözleşmesi

Alan Adı Sözleşmesi

1. TARAFLAR

1.1: İş bu sözleşme, NETOPSİYON Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra NETOPSİYON olarak anılacaktır) ile NETOPSİYON 'a ait internet sitesi www.netopsiyon.com.tr (bu "Site") üzerinden NETOPSİYON ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle Site 'de yer alan ilgili form ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra MÜŞTERİ ve/veya "Siz" olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir.
1.2: Bu sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz, bu sözleşmeyi ve beraberinde iş bu sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan “www.netopsiyon.com.tr” isimli internet adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

2. ALAN ADI SEÇİMİ, MÜSAİTLİĞİ VE KULLANIMI

2.1: SEÇİM Seçimini yaptığınız alan adının (domain) herhangi bir ticari marka ve/veya entellektüel ürüne zarar vermesi / haksız rekabet ortaya çıkarması durumunda NETOPSİYON tarafsız kalacaktır ve ortaya çıkabilecek yaptırımları uygulamak zorunda kalsa bile bu durumdan NETOPSİYON sorumlu tutulamaz. Alan adınızın herhangi bir hakka zarar vermemesi için gerekli ön araştırmaları yapmanızı ve/veya bir hukuki yardıma başvurmanızı tavsiye ediyoruz.

2.2: MÜSAİTLİK NETOPSİYON herhangi bir alan adının herhangi bir zaman için kayıt, yenileme veya transfer için müsait olacağını ve esas kayıt otoritesinin kayıtlarına diğer kayıt firmalarından daha üstün bir giriş hakkı olabileceğini taahhüt etmez. Alan adınızı seçtikten sonra bu alan adının kayıt için müsait olup olmadığını veya bir başkası tarafından önceden alınıp alınmadığını kontrol etmelisiniz.

2.3. KULLANIM Bilginiz dahilinde alan adınızın kaydının ve direkt veya indirekt olarak kullanımının herhangi bir üçüncü şahısın hukuki haklarına zarar vermeyeceğini belirtiyor ve kabul ediyorsunuz. Ayrıca bilginiz dahilinde alan adınızın herhangi kanuni olmayan bir amaç için kayıt edilmediğini ve kullanılmayacağını belirtiyor ve kabul ediyorsunuz. NETOPSİYON, alan adınızın kanuni olmayan bir amaç için kullanıldığının veya herhangi bir diğer kullanım şartnamesine uymadığının tespitinin yapılması durumunda alanadınızı durdurma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

3. HESABINIZ HAKKINDA

Hizmetlerimizden faydalanabilmek için bir hesap açmanız ve e-posta adresinizle beraber şifre almanız gerekmektedir. E-posta ve şifrenizle online olarak kayıtlı bilgilerinize ulaşabilir ve gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.

Alan Adı yönetimi için ayrıca bir panel verilmemektedir.

Bize e-posta adresinizle ve şifrenizle yapılacak işlemleri uygulamaya koyma hakkını veriyorsunuz.
E-posta adresiniz ve şifrenizle yapılacak bütün işlem, kayıt, masraf ve sorumluluklar size aittir.

4. BİLGİLERİNİZİ NASIL KULLANIYORUZ

Sizden topladığımız alan adı kayıt bilgilerini Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN") ve işbirliği yaptığımız sorumlu kayıt firmasına bildirmek zorundayız.
ICANN aynı zamanda sizden topladığımız şu bilgileri de halka açık bir veritabanında tutmamızı zorunlu tutmaktadır:

a) kayıt ettirdiğiniz alanad(lar)ı,
b) adınız, e-posta ve posta adresiniz,
c) alanad(lar)ınızın teknik, muhasebe ve idari yetkililerinin ad, posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası ve faks numarası (varsa),
d) alan adı sunucularınızın adları,
e) kaydın ilk yaratılma tarihi,
f) kaydın son kullanım tarihi.

Şunu bilmeniz gerekmektedir ki bu bilgiler ICANN kuralları çerçevesinde, yüksek miktarda otomize elektronik işleme tabi tutmamak ve ticari e-postalarda (spam) kullanılmamak şartıyla, ilgilenen herhangi bir üçüncü şahısa verilebilir.

Bu türden kişisel bilgi ve verileri toplamamızın nedeni bu sözleşme çerçevesinde ortaya konulan yükümlülüklerimizi ve alan adı yazmanlarının uymak zorunda olduğu şartları yerine getirmektir. Sizden topladığımız kişisel bilgileri burada belirtilen amaçlar ve zorunluluklar haricinde kullanmayacağımızı kabul ediyoruz.

Ayrıca size ait olan kişisel bilgilerin kaybının, çalınmasının, zarar görmesinin değiştirilmesinin ve yok edilmesinin engellenmesi için gerekli tedbirleri alacağımızı kabul ediyoruz.

Eğer bize üçüncü bir şahıs ile ilgili kişisel bilgileri sağlıyorsanız o zaman bu üçüncü şahsa yukarıda belirtilen bütün bilgileri aktarmayı kabul ediyorsunuz.

5. SORUMLULUKLAR

5.1: Sipariş edilen alan adları onaylandığından itibaren alınan süre kadar müşteri hakkına tabidir.
5.2: Sipariş verilen alan adları, içerik, isim ve sözcük gibi terimler içerdiği tüm bu husustan doğabilecek zarar ve hatalar müşteri sorumluluğuna aittir.
5.3: Müşteri, istediği takdirde alan asıl adı hariç diğer yönetimsel veya tekniksel bilgileri değiştirme hakkı olduğu gibi, gizli tutma hakkı da müşteriye aittir.
5.4: Alan adı hizmet süresi bitiminde NETOPSİYON, müşteriyi uyarma zorunluluğundan sorumlu tutulamaz.

6. SAİR HÜKÜMLER

NETOPSİYON 'un bu sözleşmeden doğan herhangi bir hakkını kullanmaması, bu hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkta Balıkesir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.